Algemene voorwaarden en privacy statementby admin

AdB-Finance B.V. is een besloten vennootschap die statutair gevestigd is in Barendrecht. Alleen de vennootschap AdB-Finance B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek zenden wij u deze toe.

In alles streeft AdB-Finance naar een duurzame, betrokken en betrouwbare relatie. Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren u hier graag over in dit Privacy Statement.

© 2013 AdB-Finance

top